Zmiany w Twoim mieście

Urząd Miasta Racibórz i Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., zapraszają mieszkańców miasta do konsultacji społecznych w sprawie nowego systemu komunikacji miejskiej w Raciborzu.

Założenia do zmian w komunikacji miejskiej

Przedstawiony rysunek pokazuje poglądowo przebieg tras w obrębie śródmieścia Raciborza. Na mapie widać wyraźnie kształt czworoboku, wokół centrum miasta. Ten czworobok jest punktem wyjścia do budowy nowej koncepcji. Przyjęto założenie, że układ ten jest nieprzypadkowy i w sposób intuicyjny odpowiada potrzebom komunikacyjnym mieszkańców, przy istniejącej sieci ulic. To, co dzisiaj jest intuicyjne postanowiono wykorzystać w sposób planowy.

Proponowane rozwiązania

Podstawowa koncepcja linii autobusowych w Raciborzu ukształtowała się kilkadziesiąt lat temu. W miarę powiększania się obszaru miasta wydłużano linie lub modyfikowano ich bieg, w różnych wariantach. Natomiast pomysł na komunikację pozostał niezmienny. Proponowane rozwiązania miały charakter doraźny. Korekty przebiegu linii lub umiejscowienia przystanków wynikały z wniosków mieszkańców i nie były nie poparte głębszą analizą ekonomiczną lub techniczną. Efekt jest taki, że pomimo dużej ilości autobusów na trasach ogólne wrażenie nie jest zbyt pochlebne. Wygląda na to, że nie zaspokaja w wystarczający sposób potrzeb mieszkańców. Nie zachęca do korzystania z usług komunikacji miejskiej, a często czyni to niemożliwym. Ponieważ jest również niewydolny ekonomicznie to żadne „kosmetyczne” zmiany nie poprawią sytuacji.

Linie autobusowe obsługujące dzielnice zaczynają i kończą kurs w wybranym punkcie przesiadkowym. Idea rozwiązania polega na takiej organizacji linii, aby maksymalny czas dotarcia do punktu przesiadkowego nie przekroczył 25 minut. Punkty przesiadkowe obsługiwane są z częstotliwością do 15 minut. W ten sposób łączny czas dotarcia między najdalej położonymi punktami nie przekroczy 65 minut.

Obecnie skasowany bilet uprawnia do korzystania tylko z jednej linii. W to miejsce chcemy wprowadzić bilet czasowy (wstępna opcja to 60 minut). W tym czasie można skorzystać z dowolnej ilości linii, pod warunkiem, że od skasowania do planowego odjazdu następnego autobusu nie upłynęło więcej niż 60 minut.

Sugerowane zmiany

ALinia A

Linia A, kursująca stałą pętlą w obrębie Śródmieścia trasą: Dworzec Batorego, Szpital Gamowska, Londzina, Słowackiego, Katowicka, Opawska, Plac Konstytucji, Opawska, Dworzec Batorego.

W obrębie Śródmieścia będą stale krążyć cztery autobusy. W głównych punktach autobus pojawi się co 10-20 minut. Pętle na końcówkach linii nie będą wykorzystywane na postój autobusów, więc autobus co ok. 30 min wróci w to samo miejsce.

BLinia B

Linia B, kursująca stałą pętlą w obrębie Śródmieścia trasą: Dworzec Batorego, Podwale, Odrostrada, Głubczycka, Szpital Gamowska, Starowiejska, Ocicka, Plac Konstytucji, Opawska, Drzymały, Podwale, Dworzec Batorego.

W obrębie Śródmieścia będą stale krążyć cztery autobusy. W głównych punktach autobus pojawi się co 10-20 minut. Pętle na końcówkach linii nie będą wykorzystywane na postój autobusów, więc autobus co ok. 30 min wróci w to samo miejsce.

CLinia C

Linia C, odrębna linia dla zakładów pracy, zwłaszcza SGL, RAFAKO, Henkel, Zakład Wodociągów, kursująca stałą pętlą trasą: Plac Konstytucji, Opawska, Batorego, Bosacka, Fabryczna, Szkolna, Piaskowa, 1-go Maja, Łąkowa (RAFAKO), Stalowa, Prusa, Skłodowskiej-Curie, Plac Konstytucji. Istotną zmianą będzie strategia odwracania kierunku trasy, w zależności od pory dnia.

1Ocice

Linia 1 - Ocice - wydzielona linia. Kursy poranne: Plac Konstytucji, Opawska (obok Mieszka), Kolonialna (Ocice), Gdańska (Ocice Górne), Wiejska (Ocice Górne), Ocicka, Plac Konstytucji. Po południu w odwrotnym kierunku.

2Miedonia

Linia 2 - Miedonia, Rudnik - wydzielona linia kursująca trasą: Dworzec Batorego, Podwale, Odrostrada, Głubczycka, Cegielniana, Kwiatowa, Mickiewicza (Rudnik), Kwiatowa, Podmiejska (Miedonia), Cegielniana, Głubczycka, Odrostrada, Podwale, Dworzec Batorego.

3Płonia

Linia 3 - Płonia - wydzielona linia kursująca trasą: Dworzec Batorego, Piaskowa, Sudecka, Graniczna, Sudecka, Szkolna, Fabryczna, Bosacka, Dworzec Batorego.

4aBrzezie I

Linia 4a - Dębicz, Brzezie – wydzielona linia kursująca trasą: Dworzec Batorego, Bosacka, Rybnicka, Zakładowa, Wygonowa, Brzeska, Pogrzebieńska i powrót tą samą trasą.

4bBrzezie II

Linia 4b - Dębicz, Brzezie – wydzielona linia kursująca trasą: Dworzec Batorego, Bosacka, Rybnicka, Brzeska, Pogrzebieńska i powrót tą samą trasą.

5Sudół

Linia 5 - Sudół - wydzielona linia kursująca trasą: Plac Konstytucji, Opawska, Bogumińska, Hulczyńska, Korczaka, Hulczyńska, Kręta, Urbana, Wschodnia, Bogumińska, Opawska, Plac Konstytucji.

7Ostróg

Linia 7 - Ostróg - wydzielona linia kursująca trasą: Dworzec Batorego, Bosacka, Cygarowa, Przejazdowa, Siwonia, Cecylii, Komunalna, Rudzka, Armii Krajowej, Nowomiejska, Dworzec Batorego.

8Markowice

Linia 8 - Markowice - wydzielona linia kursująca trasą: Dworzec Batorego, Bosacka, Rybnicka, Auchan, Drzewieckiego, Olimpijczyka, powrót tą samą trasą.

O Projekcie

Ważnym aspektem komunikacji miejskiej jest nieustanny konflikt pomiędzy bliskim dostępem do komunikacji (przystanek pod domem), a czasem dojazdu do miejsca przeznaczenia. Dobrym przykładem tego problemu są trasy „wycieczkowe” gdzie większość pasażerów, pomimo że nie mają takiej potrzeby krążą niepotrzebnie po całym mieście, zamiast szybko dotrzeć do celu. Problemu tego nigdy się nie rozwiąże do końca, ale można zminimalizować jego skutki.

Analiza wskazuje, że znaczną część winy za taki stan rzeczy wynika z filozofii opartej na zasadzie „wstążki”, gdzie trasa rozpoczyna się poza miastem, przecina miasto i kończy się poza miastem, zwykle w innej dzielnicy. Skutkiem przejazdów przez miasto w ściśle określonych godzinach jest dublowanie się kursów ( do pracy, szkoły, powrót z pracy). Są godziny, kiedy to wszystkie autobusy spotykają się w jednym miejscu, w praktycznie o tej samej porze. Potem następuje długa przerwa, bez żadnego kursu. Zaletą tego jest niewielka ilość potencjalnych przesiadek.
Mechanizmy dublowania, krzyżowania się tras sprawiają, że system ogólnie jest kosztowny i mało efektywny.

Główne założenia nowej koncepcji są takie, aby wydzielone zostały dwie linie poruszające się w pętli pomiędzy trzema głownymi punktami miasta oraz jedna linia dla zakładów pracy.

W ten sposób w obrębie Śródmieścia będą stale krążyć cztery autobusy. W głównych punktach autobus pojawi się co 10 - 20 minut. Duża częstotliwość kursowania zwiększy dostępność komunikacji. Ponadto, pomyłki przy wsiadaniu do autobus będą oprócz straty czasu właściwie bez konsekwencji, gdyż za 20-30 minut autobus wróci w to samo miejsce. Bilet czasowy umożliwi skorzystanie z właściwej linii. Dużą zmianą będzie to, że, pętle na końcówkach linii nie będą wykorzystywane na postój autobusów.

Utrzymana ma być linia 6, do czasu rozwiązania problemu pętli w okolicach ul. Kołłątaja.

System ma jednak wadę. Zmiana układu linii sprawi, że ruch pomiędzy dwoma dzielnicami wymagać będzie przesiadania się na właściwy autobus. Jednak czas oczekiwania na autobus nie powinien być zbyt długi. Będziemy dążyć do tego, aby maksymalny czas przejechania jednej pętli w centrum nie przekroczył 45 minut. Założony okres ważności musi pozwolić na skuteczną przesiadkę.
Zmiana organizacji komunikacji miejskiej nie będzie wiązała się ze zmianą lokalizacji przystanków. Nowy układ linii będzie wykorzystywał dotychczasową infrastrukturę.

Skontaktuj się z nami

32 415-35-77
ul. Adamczyka 10
47-400 Racibórz
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies..